29 d’abril

Cronologia: 29.04.1891dc Barcelona. Assisteix a una sessió d’exorcismes a la Casa de l’Oració; anota a la llibreta: «Si sou servidors de la pau sereu destructors de la guerra. Si sou servidors de la Justícia del cel destruireu les injustícies, moltes, moltes de la terra […]» [CondeminasExorc 75]. … Bibliografia: VERDAGUER I SANTALÓ, Jacint. «Davant d’unContinua llegint “29 d’abril”

25 de febrer

Cronologia: 25.02.1891dc Barcelona. Assisteix a una sessió d’exorcismes a la Casa de l’Oració; anota a la llibreta: «Deposuit potentes de sede et exaltabit humiles. Al sentir eixos mots del Magnificat diví: Aixís està escrit i aixís s’ha de complir […]». Aquesta és l’última anotació de la llibreta d’exorcismes coneguda com a «manuscrit III» que JVContinua llegint “25 de febrer”

Create your website with WordPress.com
Per començar